По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2019 г. се увеличават с 15.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат до 131.6 хиляди. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 19.5% (до 103.2 хил.), а в обществения сектор – с 2.2% ( до 28.3 хиляди).

В сравнение с юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 4.0%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 5.4%, докато в обществения сектор се увеличават с 1.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 5.3% и достига 1 029 лева. В частния сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2019 г. с 5.6% (993 лв.), а в обществения сектор – с 5.1% (1 147 лева).

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.7%, съответно в обществения сектор увеличението е с 10.8%, а в частния – с 9.1%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г., област Бургас се нарежда на 10-то място.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 729 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 809 лв., Видин – 819 лв. и Кюстендил – 878 лв.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви