Обновяват фасадите на още сгради в центъра на Бургас

0
100

След като обнови на фасадите на няколко сгради по ул. „Богориди“, община Бургас планира да продължи възстановяване и на други занемарени такива. Кметът Димитър Николов е входирал докладна за вземане на решение за възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централната градска част.

Общински съвет – Бургас трябва да даде разрешение ОП „Общински имоти“ да изготви проекти за изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради, попадащи в границите на устройствена зона на ЦГЧ. Проектите, ведно с указания и срокове за изпълнението им, трябва да бъдат предоставени безвъзмездно на собствениците на сградите

При неизпълнение на указаните, необходими съгласно инвестиционен проект и дадените предписания ремонтно-възстановителните дейности, същите да се извършат от ОП „Общински имоти“ по утвърдени единични цени и показатели по Справочник на цените в строителството, като в тези случаи вложените средства да бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на реконструираните сгради и самостоятелни обекти в тях.

Ремонтните дейности на сградата на ул. “Ген.Лермонтов“ №26 вече приключиха и ефектът от намеса е видим.  Обследвани са още 3 сгради по ул.“Богориди“ ,като до собствениците им са изпратени писма с предложения за стартиране и за тях на процедура по ремонт на уличните фасади. При наличие на съгласие от собствениците администрацията има готовност да бъдат стартирани проектни дейности по изготвяне на нови 3 проекти

Положителният резултат от инициативата на Община Бургас предизвика интереса и на собственици на сгради извън обхвата на ул.“Алеко Богориди“.

„Даването на нов живот на старите фасади ,създаването на единен архитектурен образ, съхраняването и възстановяването на общия силует и цветово оформяне на уличните фронтове по основни пешеходни туристически маршрути в централната част на града, наситена с историческо и архитектурно наследство имат съществено значение за възприемането на средата и за културния ландшафт на града“, се пише още в докладната

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here