Бургасбус
Новите линии ще са съобразени с нуждите на децата

Бургас подписа поредния договор инфраструктурен договор относно инженеринг (проектиране; извършване на СМР и авторски надзор) за изграждане на система от бързи автобусни линии на територията на гр. Бургас, финансиран по проектно предложение „Интегриран модел за управление на градската мобилност“ към оперативна програма „Региони в растеж“ с изпълнител „Инфра Експерт“ АД.

Това е поредният проект с европейско финансиране, който ще се реализира в настоящи мандат на кмета Димитър Николов и включва

надграждане на вече съществуващата система, чрез реконструкция и рехабилитация на няколко ключови улици и булеварди в града, както и въвеждането на „бърз автобусен коридор“ и оптимизация на паркирането в града.

Въпреки това до реализирането на проекта не се стигна никак лесно. В надпреварата на обществената поръчка на стойност 6 милиона лева без ДДС участваха спечелилия „Инфра Експерт“ АД, както и „Автомагистрали Черно море“ АД.

Стигна се до обжалване на решението за избор на изпълнител, което беше на път на провали реализирането на проекта, тъй като на първа инстанция Комисията за защита на конкуренцията обяви решението за незаконосъобразно и върна обществената поръчка за ново разглеждане в община Бургас.

Източници от общината потвърдиха, че ръководството е било на крачка от това след неблагоприятното решение на КЗК да прекрати процедурата и да я стартира от начало, като по този начин усвояването на финансирането можеше да бъде поставено под въпрос. Въпреки това финалното решение е общината да наеме външен експерт-юрист от областта на обществените поръчки, който да обжалва пред Върховния административен съд неблагоприятното решение.

За целта е сключен договор за процесуално представителство с адвокат Христо Ничев – експерт по обществените поръчки от регистъра на Агенцията по обществени поръчки и член на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Адвокат Ничев е също така и дългогодишен ръководител на правния отдел на лизинговата компания „БМ Лизинг“ ЕАД, закупена през 2016 г. от холдинга на „Химимпорт“ АД, както и в момента е съветник в Комисията по правни въпроси към 44-то Народно събрание.

В крайна сметка община Бургас печели делото

и с Решение № 10428 от 4 Юли тази година Върховния административен съд постановява окончателно, че решението за избор на изпълнител е правилно и законосъобразно, като на 30 Юли е сключен договор с изпълнителя „Инфра Експерт“ АД и изпълнението е стартирало. По този начин в навечерието на предстоящите местни избори жителите на Бургас ще се сдобият с нова система за бързи автобусни линии на стойност 6 милиона лева без ДДС.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви