Поредното заседание на Общински съвет Бургас ще се проведе днес. Над 40 докладни записки очакват решението си от старейшините на града, като в допълнение са отправени и пет питания към местната администрация.

Вчера следобед бе входирана важната докладната от Димитър Николов за даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас, в партньорство с „Бургасбус“ ЕООД, с проектно предложение с работно заглавие „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ Прогнозният бюджет по нея е 68 850 000лв., с които ще се закупят 56 електрически превозни средства за нуждите на общинската транспортна /схема вижте още тук/

Любопитно се очертава гласуването по докладната за Наредбата за преместваеми обекти, която бе входирана също едва вчера следобед от Георги Дражев. С нея ще се направи нов опит да бъде въведен жребий при отдаването на преместваеми обекти /вижте още тук/.

Самото заседание започва с докладна на Димитър Николов, чрез което ОП „Спортни имоти“ иска увеличаване на таксите за плуване на басейна в Морската градина, както и нови такси ще бъдат наложени за някои от услугите, които предлага Парк Арена ОЗК /вижте още тук/

Следващата доклад е за упълномощава на кмета Николов да подпише запис на заповед по утвърден образец, в полза на Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“, в размер на 113 601.47 лв. С това ще се обезпечи стойността на авансово плащане по проекта за осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас, сключен между Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика

От администрацията искат още да се отдаде под наем за срок от десет години изкуствената стена за катерене, изградена в спортен комплекс „Славейков“. от ОП „Спортни имоти“ са уведомили дирекция „Управление на общинската собственост“, че в организационно – управленската структура на предприятието не е предвиден квалифициран персонал, който да обезпечи поддръжката и безопасната експлоатация на катерачната стена /вижте още тук/.

В своя докладна Красимир Стойчев,зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, иска разрешение за провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори, които да извършат независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД, настоява за закупуване на замразяващ микротом за Отделение по Клинична патология при „КОЦ–Бургас” ЕООД.

Общинският съветник Георги Дракалиев предлага на колегите си с почетна значка да бъде удостоен пожарникаря Динко Атанасов, спасил удавник в Бургас /вижте още тук/.

С интерес се очакват и дебатите по докладната от НФСБ относно намаляване цените на билетите и картите за градски транспорт. На комисии предложението на патриотите не срещна особено подкрепа, като единствени Живко Табаков се обяви „за“ /вижте още тук/.

Питанията в края на заседанието са свързани с редовните такива на БСП. Този път сред тях личат „Окаяно състояние на уличната мрежа в с. Твърдица“, „Липса на отходна канализация в с. Твърдица“, „Ползването на гаражи, находящи се на ул. „Петко Каравелов“ 34″, Отсичане на здраво, многогодишно дърво – орех, намиращо се между ул. „Дебелт“, ул. „Македония“ и ул. „Пробуда““. Георги Дракалиев от своя страна също има питане до администрацията. То се отнася за възможност за двупосочно движение по ул. „Ген. Гурко“, в участъка между ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Ст. Стамболов“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви