56 електрически автобуса
56 елекрически автобуса

Община Бургас е готова да кандидатства по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в града чрез модернизация на обществения транспорт по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“. Докладната вече е входирана Общински съвет-Бургас и нейното решение се очаква утре.

Конкретната цел на процедурата е да се обезпечи изпълнението на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на нови електрически превозни средства (електробуси, тролейбуси и трамваи), което да създаде предпоставки за по-ефективен, по-бърз и енергийноефективен обществен транспорт

Конкретни кандидати са общините: Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община и Хасково, като проектните предложения се подават от общините-кандидати в партньорство с дружества, на които е възложено предоставянето на обществена услуга за превоз на пътници на територията на съответната община.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2019г., което определя и необходимостта от разглеждане на настоящата докладна записка в рамките на дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет – Бургас. Община Бургас е конкретен бенефициент по Компонент 1 в партньорство с „Бургасбус” ЕООД

Подготвяното от Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД проектно предложение предвижда закупуване на 56 електрически превозни средства за нуждите на общинската транспортна схема, ведно с изграждане на необходимата инфраструктура за зареждане, доставка, монтаж и интеграция на оборудване за електронна билетна система, видеонаблюдение и автоматично позициониране и информация за пътниците в реално време.

Прогнозният бюджет на проектното предложение възлиза на 68 850 000 (шестдесет и осем милиона осемстотин и петдесет хиляди) лв. без ДДС. Определеният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД е до 65 000 000 (шестдесет и пет милиона) лв., като ДДС е недопустим разход по проекта.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви