Необходимо е в кратки срокове да бъде приета национална методика за формиране на заплатите на медицинските специалисти. До този извод ни насочват данните от ТСИ-Югозиток. От тях става ясно, че в бургаските здравни заведения ни лекуват предимно лекари между 55 и 64-год. възраст. Дори и тез над 65 години надвишават с 4% младите лекари.

За съжаление такова е положението в цялата страна. Само 9 на сто от лекарите у нас са под 30-годишна възраст, над половината са над 55 г., детските хирурзи са само 28, а неонатолозите – около 40. Медицинските сестри са 3 пъти по-малко от необходимото и повечето са в пенсионна възраст.

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 347 лекари. Лекарите по дентална медицина са 310, а медицинските специалисти по здравни грижи – 2 220, като 1 484 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 1 904 души друг персонал с немедицинско образование.

Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 467, или 34.7%. Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 157, или 11.7%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 209, или 15.5%.

Разпределението на практикуващите лекари по пол е следното: мъже са 622 (46.2%), жени – 725 (53.8%), сочи статистиката.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 672 лекари, 9 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи – 1 176 и 1 087 друг персонал.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 602, лекарите по дентална медицина – 310. Тук се включват и всички лекари (374) и лекари по дентална медицина (298), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК.

В края на 2018 г. в диагностично-консултативните центрове на основен трудов договор работят 60 лекари, в медицинските центрове – 138, а в самостоятелните медико-диагностични лаборатории работят 28 лекари.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училищата) към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 73 лекари, 682 медицински специалисти по здравни грижи и 511 друг персонал.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 208, или 15.4% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Педиатрия – 113 или 8.4%, Акушерство и гинекология – 91 или 6.8%, Хирургия (83 или 6.2%), Анестезиология и интензивно лечение (77 или 5.7%) и Нервни болести (75 или 5.6%).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 5.1 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 32.8 на 10 000 души от населението, а с лекари от дентална медицина – 7.6 на 10 000 души от населението.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

3 × 2 =