Читалище "Асен Златаров" е учредено на 24 ноември 1940 г.

Издаването на книги в областта миналата година намалява, сочат данните на ТСИ-Югоизток. През 2018 година са издадени 140 книги с тираж 27.4 хиляди броя и 5 брошури с тираж 2.2 хиляди бройки.

В сравнение с предходната година броят на издадените заглавия на книги намалява с 31.4%, а средният тираж на една книга е 195 броя, като през предходната 2017-а е бил 205. Броят на издадените заглавия на брошури също намалява с 82.1% през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 430 броя.

В област Бургас относителният дял на броя на книгите е 1.6% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.4%.

През 2018 година са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 1 007.7 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Бургас е 6.3%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 29.7%.

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

sixteen + eight =