Общините Бургас и Камено вече могат да кандидатстват по програмата „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. Прилагането й е насочено към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия за производство на рибни продукти.

Целта е да има модернизация на предприятията, чрез която да се намали вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества, намаляване на отпадъците и т. н. Така ще се разработват нови продукти, процеси, услуги, технологии, системи за управление на производство

Фирмите ще могат да разширят на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата, както и да подобрят условията на труд в предприятията.

„През последните програмни периоди Бургас бе изключен от възможностите за финансиране. Според нас това бе една дискриминация и ние се борихме, водихме разговори с Европейската комисия и се аргументирахме, че така ограничаваме всички, които са избрали да работят и живеят на територията на общината. След нашето лобиране стратегията вече е променена и всички на наша територия могат да кандидатстват по програмата. Първата мярка вече е налична, като очакваме и следващите да бъдат стартирани“, каза кметът на Бургас Димитър Николов

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реални извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от програмата и 15 на сто от държавния бюджет.

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ е 19 558 лева, а максималният размер 97 791 лева. Със средствата могат да бъдат извършени строително-монтажни работи, да се закупя нови машини, оборудване и складова техника, както и закупуване на софтуер, патентни права и лицензи. Крайните срокове за подаване на проектните продължения са до 02.09.2019 и 30.12.2019 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви