Християните почитат светия пророк Илия

0
44

Свети пророк Илия е един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра в Единия Бог. От древност Църквата го нарича „Пророк и Предсказател на великите Божии дела“, „Ангел в плът“ и „Предтеча на Второто Христово Пришествие“.

Свети пророк Илия е не само един от най-почитаните светци както в Православната, така и в Католическата църква. Той е един от най-известните хора в историята на човечеството. Почитан е не само в християнството и юдаизма, но и в исляма.

От всички старозаветни Божии угодници единствено на св. пророк Илия са посветени безброй православни храмове. Но защо е така? Защо нямаме храмове, посветени на праотеца Авраам, боговидеца Моисей или псалмопевеца Давид? Защо народът ни почита този пророк повече от всички други старозаветни личности?

Житието на св. пророк Илия е непрестанна поредица от неизброими Божии чудеса. Но той е единствен и тайнствен избраник Божи с това, че неговият живот не завършва като у другите човеци – дори и най-славните сред пророците – със смърт, а продължава с небесно възнесение на огнена колесница. Единствен Бог знае каква тайнствена мисия е предопределил за безсмъртника Илия. Тя ще се прояви в края на времената, както Сам Господ е предсказал: „Илия първом ще дойде и ще уреди всичко.“ (Мат. 17:11) За нас остава надеждата, че огненото възнесение на пророка е предобраз на предназначението на всеки човек.

Въздържан в храна, скромен в облекло и строг към себе си и другите, св. пророк Илия вдъхновено проповядвал волята Божия и нуждата от истинско служение и поклонение Богу като първо и необходимо условие за създаване на щастлив живот и трайно благоденствие на земята. Заради удивителната си святост и чистота в живота свети пророк Илия се възпява и прославя от светата Църква като „небесен човек“ и „земен ангел“. Неговата ревност и преданост към вярата в единия истинен Бог била толкова силна, че когато видял отстъплението от нея, идолопоклонничеството и безчестието в царския дом, той не се поколебал да изобличи с огнени слова недостойния израилски цар Ахава и жена му Изабела. Неговото пророческо слово било като пламтяща свещ, осветяваща мрака в човешките души.

Свети пророк Илия (3 Цар. 16:29; гл. 17-19) живял през времето на израилския цар Ахав. Родил се в Галаадския град Тезвия, поради което в Библията се нарича „Тезвитянин“. Произлизал от свещеническото Аароново племе.

Запазило се предание, че бащата на Илия имал за сина си странно видение. Той видял, че благообразни мъже беседват с детето, повиват го с огън и го кърмят с огнен пламък. Разтревожен, бащата разказал за това видение на свещениците. Един от тях му казал: „Не бой се от видението! На детето ще почива Божията благодат; словото му ще бъде като огън, силно и действено; животът му – угоден Богу; и ще съди той Израиля с меч и огън. Името Илия значи крепост Господня.“

Интересни факти за свети пророк Илия

Той е взет жив на небето

За пророк Илия пише конкретно в Библията: „…изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други (пророк Елисей от пророк Илия), и Илия се понесе във вихрушка към небето“ (4 Цар. 2:11).

Пророк Илия е предтеча на Христос

Съгласно църковното предание, което се основава на пророчеството на Малахия: „Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен“ (Мал. 4:5), пророк Илия ще бъде предтеча на Второто пришествие на Христос на земята и ще бъде убит за проповядване на Христа. С това той ще повтори съдбата на свети Йоан Кръстител, който идва „в духа и силата на Илия“ (Лк. 1:17) като Предтеча на Спасителя. (Христос казва: „Илия първом ще дойде и ще уреди всичко; но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях“ (Мат. 17:11-12).

За това, че пророк Илия е възвестител на Христос, свидетелстват неговите чудеса. По време на сушата, изпратена заради греховете на цар Ахав и израилевия народ, той живее в дома на вдовицата от Сарепта Сидонска, която е езичница по произход. Това е предобраз на идването на Христос при погиващия народ на Израил – Той е отхвърлен от израилтяните, но приет от езичниците.

В дома на вдовицата Илия възкресява единствения й син, който умира от тежка болест. Така и Христос възкресява мъртви в Своя земен живот.

Свещеното Писание разказва за още едно чудо, станало в дома на вдовицата – докато там живее пророкът, дървеното масло в гърнето не намалява и брашното в делвата не се свършва (виж 3 Цар. 17:14, 16). Това е предобраз на чудото с преумножаването на хлябовете и рибите, с които Господ нахранва народа, дошъл да Го чуе (виж Мат. 14:15-21; Мат. 15:32-38)

Илия е събеседник на Христос

Евангелието свидетелства за това, че Илия е най-велик сред пророците, чрез факта, че само той и Моисей са удостоени да беседват с Христос по време на Неговото Преображение на планината Тавор. Съществуват различни обяснения – защо точно тези двама пророци са избрани за беседата с Христос. Едното от тях е, че пророк Илия, както и Моисей, има опита на непосредственото богообщение: Моисей получава от Бога закона и освен това общува с Бога толкова близко, колкото е възможно за човек – той вижда Бога изотзад (Изход, 33 гл.; Изх. 33:23). Илия стои на планината Хорив пред лицето Господне по Неговия призив, като закрива лицето си със своя кожух (3 Цар, 19 гл.; 3 Цар. 19:13).

Свети Йоан Златоуст излага още едно мнение: Моисей е починал, а Илия още не е изпитал смърт – те стоят пред Христос, като с това показват, че Той има власт над живота и смъртта, над небето и земята.

Според някои пророк Илия е покровител на верните на Господа, защото самият той му е бил верен въпреки всички обстоятелства. Пророк Илия се смята и за наставник на заблудените, защото с чудесата, които извършва, вразумява заблудения народ.

Народните вярвания гласят, че когато светецът търкаля бъчви в небесата, тогава на земята гърми. А когато се изправял в битка със крилати змейове, триглави змии или дори Сатаната, тогава на земята вилнеели опустошителни природни стихии. Разсърди ли се светецът – чакайте ледени зърна от ръкава си да пусне или още по-лошо – да заключи в небесната пещера дъждовете и на земята да настъпи суша.

Традицията повелява на този ден да се заколи курбан в чест на светеца. Обикновено се избира най-старият петел, т.нар. баща. Стопанката на къщата става рано призори и замесва погача боговица и колач за Свети Илия.

Често селските сборове се организират на този ден. За здравето на всички се принася в жертвоприношение мъжко чифтокопитно животно – вол, теле или бивол. Готви се курбан, който се освещава.

Край могила, параклис, оброчище или стари дъбови дървета извън селото се нарежда трапеза. Според вярващите само така ще могат да умилостивят светеца и да опазят селището и реколтата си от наводнения и градушки.

Според народните поверия на Илинден не бива да се работи, за да не се разсърди светията. Не бива и да се къпете в морето, дори да влизате във водите му, защото на този ден морето взима най-много жертви курбан за светеца.

На Илинден празнуват абаджиите, кожухарите и терзиите, чийто патрон и покровител и Свети пророк Илия.

Имен ден празнуват Илия, Илинда, Илиян, Илин, Искра, Илина, Илияна, Илинка, Илиан, Илиана, Илко, Илчо, Илка, Лина, Личо…

Остави отговор

Please enter your comment!
Please enter your name here