остров

Община Бургас иска да й бъде предоставено безвъзмездно право на строеж за разширяване на пристана до остров Света Анастасия.

Това става ясно от докладна на кмета Николов до ОбС, която ще бъде разгледана на сесията в края на месеца.

Ако съветниците приемат решението, това ще „развържи ръцете“ на кмета да отправи искане до Министерски съвет за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж върху морското дъно.

Припомняме, че с решение от края на юни, Общинският съвет в Бургас допълни програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година с обект „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров Света Анастасия, като включи пристана в списъка с обекти от първостепенно значение. Става дума за обща застроена площ 2 056 кв.м в акваторията на Черно море.

Във връзка с реализирането на инициативата, въз основа на заповед от 16.05.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е изготвен и проект за Специализиран подробен устройствен план-парцеларен план.

Специализираният ПУП-ПП е изготвен въз основа на проведени предварителни обследвания и проучвания и съгласно изготвено служебно техническо задание за проектиране на Специализиран парцеларен план за строителство в акваторията, в съответствие с изискванията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. ПУП е съгласуван с министъра на културата, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, РИОСВ-Бургас съгласно указания на зам.-министъра на околната среда и водите, “Геозащита“-ЕООД-Варна, Министерство на отбраната и СГКК-Бургас.

Желанието на Община Бургас е културната атракция, привличаща вниманието на гражданите на града и на туристи от страната и чужбина да бъде посещавана не само през лятото, но и в преходните сезони,

без това да се влияе от вятъра и вълнението на морето. Именно това налага изграждането на нови пристанищни съоръжения около острова за разширяване на пристана, защита на брега от морските вълни и създаване на убежище за малки плавателни съдове.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

fifteen + eighteen =