Да се отдаде под наем за срок от десет години изкуствената стена за катерене, изградена в спортен комплекс „Славейков“. Това поискаха от ОП „Спортни имоти“ с докладна записка, която вече е входирана в Общински съвет-Бургас.

От общинското предприятие са уведомили дирекция „Управление на общинската собственост“, че в организационно – управленската структура на предприятието не е предвиден квалифициран персонал, който да обезпечи поддръжката и безопасната експлоатация на катерачната стена

За да може спортното съоръжение да се използва от гражданите и гостите на града, директорът на общинското предприятие изразява положително становище катерачната стена да бъде предоставена за възмездно ползване на спортен клуб или на спортна организация, осъществяваща дейност в областта на физическото възпитание и спорта.

Предложената от общинската администрация начална тръжна месечна наемна цена е определена в размер на 125,00 лева, без ДДС

В докладната се пише още, че поради настъпилата амортизация и продължителния период, в който катерачната стена не е използвана, същата е във влошено състояние, не е безопасна и не отговаря на стандартните за този тип спортни съоръжения.

С оглед необходимостта от ремонт на спортното съоръжение, е целесъобразно извършването му трябвало да бъде възложено на бъдещия наемател, за негова сметка, като размерът на вложената инвестиция бъде приспаднат от дължимия месечен наем.

1 КОМЕНТАР

  1. Когато правиш нещо е много важно как ще се издържа и поддържа.
    Идеята за тази стена е прекрасна, но после, после какво се очаква?

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

thirteen + 16 =