Ръст в строителството от 2.6%

0
39

По предварителни данни на Националния статистически институт през май индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.4 на сто под равнището от предходния месец.

Календарните данни показват увеличение с 2.6 на сто на строителната продукция през май 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година

През май индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като се наблюдава еднакво намаление на продукцията от сградното строителство и от гражданското/инженерното строителство – по 0.4 на сто.

На годишна база нарастването на строителната продукция през май, изчислено от календарни данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 6.4 на сто, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 2.3 на сто

По предварителни данни на Националния статистически институт през май сезонният индекс на промишленото производство остава на равнището от април. През май 2019 г. календарният индекс на промишленото производство нараства с 0.6 на сто спрямо съответния месец на 2018 година.

24 часа

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here