Към 31.12.2018 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради – 52.6 хил. или 50.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.5 хил. (35.2%), триетажните са 8.6 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.1 хиляди. Това става ясно от последните данни на ТСИ-Югоизток.

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.8 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 201. В градовете се намират 48.0 хил. жилищни сгради, а в селата – 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 47.8 хил. или 46.0% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 40.6 хил. или 39.1%.

Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 7.7%, а панелните – 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча – 52.3%, а 58.4% от тухлените с гредоред са в селата на областта.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 – 1960 г. – 22.2%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.3%

Към 31.12.2018 г. броят на жилищата в област Бургас е 289.7 хиляди. В градовете се намират 221.0 хил. жилища или 76.3% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2018 г. е 706, като в градовете тя е 705, а в селата – 710. През предходната година стойността на показателя за областта е 700 жилища, съответно 699 в градовете и 703 – в селата.

В края на 2018 г. в област Бургас 112.9 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните – 84.2 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 51.3 хиляди. В градовете на областта 41.8% от жилищата са двустайни, 27.9% са тристайни, 15.8% са едностайни и 14.5% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните – 29.7%, с четири и повече стаи – 27.9% и едностайните – 9.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

twelve + 3 =