От изготвена оценка от инж. Георги Георгиев – хидроинженер, оператор на язовир „До селото“ с. Винарско, Община Камено, става ясно, че стената не е пропукана.

Оценката е направена във връзка с възникналите въпроси за опасности от наводнения в района.

Язовир „До селото“ се намира в долния, югоизточен край на с. Винарско. Язовирната стена е земно насипна, еднородна. Стената е изградена с по-голяма ширина от проектната, като ширината на короната и достига 8-10 метра при проектните 4 метра. Това е важен положителен показател за нейния стабилитет и сигурност, категоричен е инж. Георгиев.

Техническото състояние на язовира се наблюдава, следи и поддържа от оператора на язовира и от собственика – Община Камено.

Понастоящем язовирната стена не е пропукана и няма наличие на пукнатини по нея. Основният изпускател на язовира е запушен и излишните водни маси се изпускат с помощта на допълнителна тръба монтирана над короната на стената и работеща в сифонен режим.

Преливникът е в задоволително техническо състояние. Извършва му се ремонт, който е пред завършване.

В заключение считам, че понастоящем язовирната стена на язовир „До селото“ с. Винарско е стабилна, без опасности от повреда и скъсване, и язовира не представлява заплаха за автомагистрала „Тракия“ и селищата под нея, казва в заключение инж. Георгиев.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

one × 4 =