Само 2% от българите на възраст между 20 и 64 години са работили на половин работен ден през 2018 г., като делът им е най-нисък в Европейския съюз, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

У нас повече жени, отколкото мъже работят на непълен работен ден – 2% спрямо 1,6%, като това е най-малката разлика между представителите на двата пола сред страните членки на ЕС, показват данните на европейската статистика.

В съюза като цяло делът на хората, които са работили на непълен работен ден, е бил 19%. За сравнение през 2005 г. той е достигал 17% и оттогава постепенно расте, като достигна 18% през 2010 г. и 19% през 2012 г., отбелязва Евростат.

Сред страните членки Холандия има най-голям дял на служители на непълно работно време във възрастовата група между 20 и 64 години от 47%, следвана от Австрия с 28% и Германия с 27%.

В четири страни членки делът на работещите на непълен работен ден служители е до 5% – Хърватия и Словакия (по 5%), Унгария (4%) и България (2%).

Във всички страни членки на ЕС през 2018 г. делът на хората на възраст между 20 и 64 години, които работят на непълен работен ден, е бил по-висок при жените, отколкото при мъжете. В ЕС като цяло 31% от жените на възраст между 20 и 64 години са работели на непълен работен ден спрямо едва 8% от мъжете, като разликата между двата пола е 23 процентни пункта.

Най-големите разлики между равнището на работещите на непълен ден жени и мъже са регистрирани в Холандия с 51 процентни пункта, Австрия с 38 процентни пункта и Германия с 37 процентни пункта. Най-малки разлики са отчетени в България с 0,4 процентни пункта и Румъния с 0,6 процентни пункта.

investor.bg, Божидарка Чобалигова

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви