35 000 000 лв. дава Община Бургас за целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи.

Става дума за градски и районни паркове, градини, лесопаркове, скверове, междублокови пространства, улично озеленяване, крайпътни и защитни мелиоративни насаждения, др. Поддържането е на дървесната, храстовата, тревната и цветната растителност; игралните кътове; декоративните цветарници, кашпите. Освен това са включени поливните системи, както и извършването на дейности по изграждане на нови зелени площи на територията на Община Бургас.

Целта е подобряване качеството на градската и жизнена среда и разрешаване на проблемите на територията на населените места чрез полагане на системни грижи за осигуряване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване.

Вече е обявена обществена поръчка, от която става ясно, че тя е разделена на осем обособени позиции. Оферти могат да бъдат подавани само за една позиция.

Първата включва територии на най-големите по площ градски паркове – Приморски парк стара и нова част, Парк Езеро, както и прилежащите крайбрежни и вело алеи, около парковете, на територията на Бургас. В обхвата на територията на района е включен и теренът на остров Св. Анастасия и мостово пространство – „Мостик“. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 1160 дка. Границите на района попадат на териториите на две ЦАУ – ТД „Зора“ и ТД „ Изгрев“. По своите категории на поддържане озеленените площи в обхвата на позицията са както следва: Приморски парк гр. Бургас /Стара и Нова част, Мостика гр. Бургас/ – втора категория. Парк „Езеро“ гр. Бургас – трета категория.Крайбрежна вело алея от Парк „Езеро“ до кв. Сарафово – четвърта категория. Остров Свeта Анастасия – четвърта категория. Позицията обхваща поддържането на всички елементи на зелените площи /тревни, дървесни, храстови, цветни и др., инженерна инфраструктура за поливане, отводняване на съществуващите алеи, попадащи в границите на района, архитектурно обзавеждане/. В нея се включват и поддържане на чистота на зелените площи; алейната мрежа, площадките за отдих и игра, крайбрежна алея и мостово пространство, както и озеленените площи на представителни сгради:Озеленени площи в дворното пространство на следните обществени сгради:КЦ „Морско казино“ – Приморски парк, Главна алея ;Експозиционен център „Флора“ – Приморски парк; Летен театър – Приморски парк; Дневен център за деца в неравностойно положение; Графична база. За тази позиция максималната допустима финансова стойност, без ДДС, е 6 млн. лв.

Втората включва територията на най-посещаваната част от град Бургас – Централна градска, както и площи на прилежащи централни жилищни комплекси. Организацията на зелените площи тук е от малки по размер озеленени площи на пешеходни зони, градски градини, скверове, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и други. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 900 дка. Границите на района попадан в две ЦАУ – ТД „Приморие“ и ТД „ Зора“. Районът обхваща озеленените площи Първа; Трета и Четвърта категория на поддържане. За тук е определена цена от 5 млн. лв., също без ДДС.

Следващата обхваща територията на комплексите „Изгрев”, „Зорница” и „Лазур”, разположени по източната дължина на Бургас, ограничени на запад от бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“, на изток от „24-ти пехотен Черноморски полк”. Организацията на зелените площи тук е от скверове, районни паркове, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и залесителни пояси по главни транспортни улици ограничаващи територията на комплексите. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 980 дка. Районът обхваща озеленените площи Трета и Четвърта категория на поддържане. За тази позиция се отпускат 4 млн. лв., без ДДС.

Четвъртата включва територията на комплекси, промишлени зони, квартали, и села както следва: ж.к. „Славейков”, ж.к. „Славейков” гр. Бургас ПЗ „Север“ гр. Бургас; кв. Лозово, Община Бургас; кв. Долно Езерово, Община Бургас; с. Братово, Община Бургас; с. Равнец, Община Бургас, разположени по западната дължина на гр. Бургас и Община Бургас, ограничени на изток от бул. „Стефан Стамболов“. Зелените площи тук са от скверове, районни паркове, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и залесителни пояси по главни транспортни улици ограничаващи територията на комплексите. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 1240 дка. Границите на района попадат на територията на две ЦАУ – ТД „Освобождение“ и ТД „Долно Езеро“. Районът обхваща озеленените площи Трета и Четвърта категория на поддържане. И за тук се заделят 4 млн. лв., също без ДДС.

Петата позиция включва територията на комплекси, промишлени зони, квартали, и села както следва: град Българово, кв. Ветрен, в.з. „Минерални бани”, Лесопарк Минерални бани, кв. Банево, с. Миролюбово, с. Изворище; с. Драганово, с. Брястовец; кв. Рудник; кв. Черно море; кв. Сарафово, разположени в северната част на Община Бургас. Зелените площи тук се състоят от скверове около кметства и читалища, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и залесителни пояси по главни пътища; Лесопаркове; залесявания. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 1350 дка. Границите на района попадат на територията на две ЦАУ – ТД „Освобождение“ и ТД „Изгрев“. Районът обхваща озеленените площи Трета и Четвърта категории на поддържане. 4 млн. лв. се отпускат за чистотата в тези райони.

Шестата, за която се заделят 4 млн. лв., обхваща територията на комплекси, промишлени зони, квартали, и села както следва: кв. „Победа“, кв. „Акации“; кв. „Крайморие“, р.с. „Ченгене скеле“, в.з. „Росенец“, включително зона Хижи и Лесопарк Росенец; с. Маринка; с. Извор; с. Димчево; с. Твърдица, ПЗ Победа; ПВ Юг с пътни връзки, разположени в южната част на Община Бургас. Зелените площи тук се състоят от скверове около кметства и читалища, улично озеленяване, междублокови пространства, залесителни пояси по главни пътища, вело алеи; Лесопаркове; залесявания. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 3350 дка. Границите на района попадат на територията на три ЦАУ – ТД „Приморие“ и ТД „Зора“, ТД „Възраждане“. Районът обхваща Трета и Четвърта категория на поддържане на озеленените площи.

Предпоследната позиция, за която се заделят също 4 млн. лв., включва територията комплекси и жилищни образувания: ж.к. „Меден рудник”; кв. Горно Езерово, м. с. „Върли бряг“, Промишлена зона „Юг“, Промишлена зона “Меден рудник“; дигата към с. Твърдица. Тук има скверове, районни паркове, улично озеленяване, междублокови пространства, зелени площи на представителни сгради и залесителни пояси по главни транспортни улици ограничаващи територията на комплекса. Приблизителната обща площ на разгърнатите зелени площи е 1020 дка. Границите на района попадат в територията на ЦАУ на ТД „Възраждане“. И той обхваща Трета и Четвърта категории на поддържане на озеленените площи.

Последната позиция е за поддържане на дълготрайната дървесна растителност в улици на централни градски зони, както и поддържане на крайпътно озеленяване /защитни мелиоративни насаждения/. Тя включва всички пътища с прилежащия им сервитут, разделителни ивици, разположени на територията на Община Бургас. В тази позиция се включва и грижата дървесната растителност на територията на най – старите улични насаждения в Бургас. И тук цената е 4 млн. лв., без ДДС.

Офертите ще бъдат отворени на 18.07. от 11.00 ч. в общината.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

three + six =