В навечерието на празника на гр. Ахелой, Местната инициативна група – Поморие одобри за финансиране внесеното от Община Поморие проектно предложение за рехабилитация и реконструкция на улица “Искър” в града.

Предложението е внесено по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, посредством процедура за подбор на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Преди дни кметът Иван Алексиев подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на ремонтните дейности на още две улици в града – „Рила“ и „Струма“, които ще осигурят директна транспортна свързаност на населеното място с по-висок клас път.

Общата стойност на предстоящите инвестиции в град Ахелой по европейски програми, за възстановяване и рехабилитация уличната мрежа, възлиза на 878 935 лева.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви