Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД ще се проведе на 7 юни. То е свикано от изпълнителния директор на дружеството Златко Димитров. На заседанието ще бъде приет годишният финансов отчет за 2018г. и одитния доклад на регистрирания одитор Дафин Средков за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2018 г.

Ще бъде приет доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Директорът за връзки с инвеститорите също ще представи отчет за дейността си. За финансовата 2018 г. дружеството отчита загуба и няма да се изплащат дивиденти.

Натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева ще бъде покрита от фонд „Резерви“,

а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

Ще бъде предложено освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им за 2018г. Ще бъде проведен избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2019г. Това вероятно ще бъде отново Дафин Средков.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

six + two =