31 май е Международен ден без тютюнев дим. Употребата на тютюн е един от доказаните рискови фактори, причина за социално-значими хронични незаразни заболявания, които през последните години се разпространяват като епидемия в целия свят.

През 2019г. СЗО призовава държавите членки да ускорят усилията за контрол на тютюна с цел предпазване и подпомагане здравето на обществото като цяло под мотото „Тютюн и здраве на белите дробове“.

В България тютюнопушенето формира 13,5% заболеваемост и 12,4% смъртност от основни хронични незаразни болести.

През 2019г. се проведе поредното анкетно проучване сред ученици на територията на област Бургас.

В анкетното проучване анонимно взеха участие 200 ученици на възраст 13-18г. /89 момчета и 111 момичета/ от училища в общините Бургас и Сунгурларе.

Като пушачи се определят 20% от анкетираните ученици.

Не употребяват цигари 80% от учениците, от тях никога не са пушили 70,6%, вече не пушат 13,8%, нямат желание да употребяват цигари 15,6%.

62,5% от употребяващите цигари пушат до 10 цигари дневно, 27,5% съобщават за 11-20 изпушени цигари дневно, 5% пушат от 21-30 цигари на ден, над 30 цигари запалват също 5% от анкетираните.

45% от употребяващите цигари съобщават за запалване на първата си цигара сутрин, непосредствено след ставане от сън, 55% изпитват желание, само понякога.

27,5% от употребяващите цигари съобщават, че пушат на публични места – паркове, дискотеки, на улицата. В къщи пушат 30%, заедно с приятели 22,5%, в района на училището 20%.

Почти всички ученици 97% са добре информирани за вредата от тютюнопушенето и знаят рисковете за тяхното здраве, 3% не мислят за това.

56% от учениците твърдят, че са обсъждали последствията от употребата на тютюневи изделия с медицинските специалисти и педагози в училище, 25,5% не са сигурни, 18,5% не си спомнят за обсъждане по тази тема.

На въпроса: Веднъж започнал някой човек да пуши, дали ще му е трудно да се откаже…? С „вероятно да“ и „сигурно да“ са отговорили 68%, 9,5% и 19,5% са напълно сигурни, или предполагат, че човек може да се откаже.

От употребяващите цигари ученици 55% искат да откажат цигарите веднага и сега, останалите почти равен брой пушачи 45% не са сигурни,че желаят да предприемат тези мерки за здравето си.

70% от пушачите съобщават, че могат да откажат цигарите, когато си пожелаят, останалата част около 30% не са убедени.

Запалване на първа цигара в ранна детска възраст на 8-10 години не се съобщава от учениците, от 9-13 години са запалили първа цигара 0,5%, над 14 години са опитали да запалят първа цигара 21,5%.

Сравнителен анализ

Като пушачи през 2019г. се определят 20%, при 19,5% за 2017г., 21,6% за 2015г., 19% за 2014г., 23% през 2012 г., 2010г. 28%.

Изводи

През последните години не се наблюдава съществена промяна и тенденция процентът ученици, които употребяват тютюневи изделия да е по-малък.

От резултатите е видно, че част от учениците имат пропуски в знанията за вредите от употребата на тютюневи изделия в периода на израстване и формиране на отношение към собственото им здраве, личностни характеристики, начин на живот. Затова е порепоръчително да се обърне внимание на запознаване на учениците с рисковете от новите форми тютюневи изделия наложени от тютюневите компании, за които учениците имат само „положителни“ мнения.

Съществуващата ситуация сред подрастващите налага прилагането на постоянни, ефективни и подходящи обучителни и разяснителни програми по въпроси свързани с тютюнопушенето още в най-ранна детска възраст.

Основен сериозен проблем е използването на цигари, като подражание, маниер, по време на партита и увеселителни мероприятия, които се организират в отсъствието на родители.
От голямо значение са и финансовите възможности на ученика, като понякога родителят пропуска да потърси отговорност за какво са използвани.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

sixteen + seven =