строителство

Четири от първоначално 12 кандидата останаха в надпреварата за поръчката за 72 млн. лв. на Национална компания „Индустриални зони“ (НКИЗ), която предвижда възлагане на проектиране и строителство на инфраструктура в няколко държавни парка през следващите четири години.

След като един от кандидатите беше отстранен още в началото заради неизрядно подадени документи, след техническата оценка на предложенията до отваряне на ценови оферти стигнаха три обединения и „Джи Пи груп“ като самостоятелен играч

Според условията на процедурата държавната компания ще подпише рамково споразумение с три компании, които ще се състезават за всеки отделен проект на база на предложените сега цени.

Всички ценови оферти са на стойност между 3.2 и 3.6 млн. лв. без ДДС (виж таблицата). Сумата представлява сбор от единичните цени на отделните дейности, които се предвижда да бъдат извършвани. Тези цени ще бъдат таванът, който компаниите могат да предлагат за всеки от конкретните договори за строителни работи

Крайната оценка на четирите предложения ще бъде направена на база икономически най-изгодна оферта, където техническите показатели за проектиране и строителство имат 40% тежест, а 60% идват от цената.

На този етап най-неизгодна изглежда офертата на „Джи Пи груп“, която има най-ниска техническа оценка и предлага най-високата цена. Изчисления на „Капитал“ показват, че компанията получава 77.57 точки от максимално възможни 100. Останалите три кандидата – обединенията „Зони 2019“, „Индустриални зони 2020“ и „Индустриални зони ГБР“, имат над 90 точки и вероятно ще спечелят поръчката

Интересното е, че от процедурата на практика отпадат най-големите строителни компании, които бяха кандидати за договора, включително „Трейс груп холд“, „ПСТ груп“ и др. С изключение на „Галчев инженеринг“, която е част от „Индустриални зони ГБР“, никоя от другите фирми не влиза в топ 30 в сектора според класацията на К100 по приходи за 2017 г. Според условията на търга компаниите трябва да имат оборот от подобни дейности в размер на най-малко 20 млн. лв. за последните три финансови години.

Поръчката е за инженеринг на инфраструктура в обекти на НКИЗ, което включва проектиране и строителство на общо 22 100 м улична мрежа. Най-много улици ще бъдат изградени в зоната в Божурище (13 км), като строителство се предвижда също в София, Карлово, Кърджали, Суворово и село Телиш (Плевенско)

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви