Новата дефиниция на килограма в Международната система единици влиза в сила от вчера – Световният ден на метрологията, съобщи АФП, цитирана от Монитор.

Решението взе Генералната конференция по мерките и теглилките през ноември миналата година. Променят се също дефинициите на келвина – единицата за температура, ампера – за електрически ток, и на мола – за количество вещество, така че да се основават на физически константи.

Останалите единици в Международната система СИ – кандела – за сила на светлината, секунда – за време и метъра, вече се основават на константи.

Най-голям интерес предизвиква ревизията на килограма, мярката за маса. Досега – от 1889 г., за негов еталон служеше цилиндър от платина и иридий, съхраняван в сейф в покрайнините на Париж. Сега този еталон ще бъде заменен от дефиниция, основаваща се на научна формула от квантовата физика. Килограмът вече ще бъде определян на базата на изчисление по константата на Планк, която изразява отношението между енергията и честотата на субатомни частици като фотоните.

Новата дефиниция осъвременява единицата килограм, подобно на метъра, чийто еталон също до 1960 г. беше метален, но вече се основава на скоростта на светлината. За разлика от металния еталон, по константата на Планк не може да се натрупва прах, тя не се променя с времето, нито има риск да бъде изпусната на земята.

Новата система ще е по-добра за измерване на особено малките и особено големите маси.

Келвинът вече ще се определя на базата на константата на Болцман.
Амперът ще бъде свързан с електрическия заряд на един протон, а молът – с константата на Авогардо.

Единиците в Международната система СИ засягат основни човешки дейности, като световната търговия и научните иновации. Новите дефиниции няма да доведат до осезаеми промени за повечето хора. Измерването в магазините ще остане същото. Учените обаче ги приветстват като малка революция в областта на мерките и теглилките.

Новите стандарти ще са по-стабилни и ще дават възможност за по-точни измервания в различни области – от фармацевтиката до изследванията на климата.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви