През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Бургас се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 0.1% и достига 977 лева. В обществения сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2018 г. с 1.3% (1091 лв.), докато в частния сектор намалява с 0.3% (940 лева).

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.2%, съответно в обществения сектор увеличението е с 10.8%, а в частния – с 8.5%

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 656 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 779 лв., Видин – 796 лв. и Кюстендил – 845 лв..

1 КОМЕНТАР

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви