Много деца и ученици прекарват голяма част от свободното си време пред телевизора и компютъра, консумирайки храни богати на енергия, вместо да играят и спортуват сред природата. Всичко това води до обездвижване, свръхтегло и затлъстяване, които имат негативен ефект за здравето на подрастващия организъм.

Недостатъчната физическа активност е основен рисков фактор за развитие в по-късен етап на хронични неинфекциозни заболявания – сърдечносъдови заболявания, диабет, злокачествени заболявания и др.

Движението трябва да бъде неразделна част от нашето ежедневие. При редица изследвания, направени в България през последните години, се установява ниска степен на физическа активност сред голяма част от населението, включително и сред подрастващите.

През м. февруари 2019г. екип от Д ПБПЗ извърши поредно анкетно проучване, сред ученици от УВЗ в Бургаски регион, с цел установяване нивото на двигателната активност на подрастващите. В анкетното проучване участваха 472 ученици /228 момчета и 244 момичета/ на възраст 15–17 год., избрани на случаен принцип. Те са от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, НУМСИ ”Проф. Панчо Владигеров”, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия ”Кольо Фичето” гр. Бургас, Средно училище „Христо Ботев“, Средно училище „Н. Й. Вапцаров“, Основно училище „Атанас Манчев“ гр. Айтос, Средно училище „Елин Пелин“ с. Руен и Средно училище „Отец Паисий“ с. Люляково.

РЕЗУЛТАТИ:

1. Колко често правите физически упражнения?

За интензивни физически упражнения 3-4 пъти седмично съобщават 372 от анкетираните (78%), 54 ученици (12%) са имали енергични физически натоварвания веднъж седмично, а 46 души или (10%) по-малко от един път седмично.

2. Колко минути средно на ден ходите пеша?

Повече от 60 минути дневно ходят пеша 220 от анкетираните (46%), като няма съществени различия между момчета и момичета. При почти всеки втори от учениците 187 (40%) средната продължителност е между 30 и 60 минути дневно. Недостатъчно или по-малко от 30 минути ходят пеш 61 (13%), а въобще не ходят пеш 4 (1%).

3. Използвате ли транспорт, когато ходите на училище или излизате навън?

276 или (58%) анкетираните съобщават, че обикновено вървят пеш, излизайки навън. Понякога вървят пеш 22 (5%) от участниците в анкетното проучване, а 105 (23%) винаги използват обществен транспорт или кола.

4. При качване по стълби използвате ли асансьор?

Качването на стълби е отлично средство за физическо натоварване. При избор между стълби и асансьор, повече от половината анкетирани 327 (68%) съобщават, че не използват асансьор и се качват винаги по стълбите с малки изключения, а 55 (13%) от учениците избират асансьора.

5. Движите ли се през почивните дни?

Двигателната активност през почивните дни би могла да компенсира липсата на достатъчно движение през работните дни. За такава активност, чрез няколко часа работа в градината през почивните дни или разходки на открито съобщават 386 от анкетираните (82%). Не упражняват никаква физическа дейност и през по-голямата част от почивните дни четат книга, гледат телевизия или седят пред компютъра 86 от участниците в анкетата (18%).

ИЗВОДИ:

• В добра форма и много физически активни са 69 от анкетираните (15%).
• Физически активни в достатъчна степен са 344 (73%) от анкетираните.
• Недостатъчно физически активни са 59 ученици (12%).

От направения анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване за нивото на двигателната активност сред учениците се установи повишаване относителния дял на учениците с достатъчна степен на физическа активност, в сравнение с предходните години.

ПРЕПОРЪКИ:

За оптимизиране двигателната активност на подрастващите е необходимо:

Реализиране на насочени образователни мероприятия сред деца, ученици и техните родители, с цел повишаване знанията и тяхната мотивация за редовна физическа активност, като основен фактор укрепващ здравето.

Промоция на физическа активност, чрез провеждане на спортни празници, състезания и спортни инициативи за децата и учениците от детските градини и училищата с участие на родителите.

Подобряване на състоянието и оборудването на спортни площадки в детски заведения и училища, както и изграждане на нови спортни зони за физическа активност.

Организиране на здравно информационни кампании сред населението и подрастващите, съвместно с общински служби, медии, НПО и др. за ползата от физическата активност, спорта и туризма за здравето.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви