VIN-номерът е много важен за автомобила

VIN-номер или Vehicle Identification Number (идентификационен номер на автомобила) е комбинация от цифри и латински букви. Съдържа най-важната информация за всяка кола. Как да бъде разшифрован VIN-а и за какво служи това?

Като начало – малко история. Производителите от САЩ въвеждат VIN-кода още през 50-те години на миналия век. Интересното е, че по това време комбинацията от цифри и букви няма единен стандарт и се отличава в зависимост от производителя. Едва в началото на 80-те години Националната асоциация за безопасност на движението въвежда общи изисквания и по този начин въвежда ред при идентификационните номера.

Какво представлява VIN-номерът?

Всъщност, VIN-номерът представлява комбинация от символи, които съответстват на стандартите на ISO (International Standard Organization, Международна организация за стандартизация). Те описват производителя на транспортното средство, датата на производство, техническото оборудване, нивата на оборудване и др.

Казано по друг начин – този код е ДНК-то на автомобила. VIN-кодът трябва да бъде стандартен, като се състои от 17 символа. Това са само арабски цифри и главни букви от латинската азбука – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 и A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z изключение на I, O, Q.

Къде са намира VIN-номерът?

Преди да преминем към разшифроването, трябва да посочим къде производителите поставят табелките с идентификационния номер на превозното средство. Те може да се намират под капака, под челното стъкло, на предната лява стойка на каросерията, под пода или на рамата.

За какво служи VIN-номерът?

С помощта на цифрите и буквите, които за непросветения изглеждат хаотично подбрани, може да се научат: държавата на производителя, датата на производство, вида на двигателя и каросерията, нивото на оборудване и характеристиките. Отчитайки, че Vehicle Identification Number е уникален и е най-важното нещо за всяка кола, различните ведомства го използват в своята база данни. Така може да се разбере кога е била продавана дадена кола, попадала ли е в катастрофи и други подробности.

Как се разшифрова VIN-номерът?

Идентификационният код се състои от три части. Първата съдържа информация за географския район, в който е произведена машината, и се състои от 3 символа. Това е така нареченията „Световен код на производителя“ (World Manufacturer Identifier, WMI), който се присъжда от американското общество на автомобилните инженери (Society of Automotive Engineers, SAE).

Първата цифра показва региона на производителя. Ако цифрите са от 1 до 5, автомобилът е произведен в Северна Америка, символите 6 и 7 показват страните от Океания, а 8,9 и 0 – Южна Америка. За произведените в Европа се използват буквите от S до Z, тези в Азия се идентифицират с букви от J до R, а машините от Африка използват от A до H.

Втората част на Vehicle Identification Number се казва Vehicle Descriptor Section (VDS) се състои от 6 символа, които показват модела, типа каросерия, двигателя, разположението на кормилната уредба, типа скоростна кутия, задвижването и други характеристики. Понякога производителят използва не 6, а 4 или 5 символа, като добавя нули в края.

Третата част на Vehicle Identification Number

се нарича Vehicle Indicator Section (VIS), като в нея влизат 8 символа (4 задължително са цифри). Тя е нужна, за да се различават автомобилите един от друг, ако марката и моделът съвпаднат. Благодарение на тази част може да се разбере годината на производство, моделната година и завода.

Моделната година се обозначава с 10-ия знак във VIN-кода, който е и първият във секцията VIS. От 1971 до 1979 г. моделната година се обозначава с цифра от 1 до 9. От 1980 до 2000 г. се използват букви от A до Y. През 2001 се връщат цифрите, а от 2010 г. отново се залага на букви.

Как да използваме VIN-номера?

С помощта на VIN-номера може да се научи информация за миналото на автомобила, която е най-важното при евентуалната му покупка. В момента в интернет има много сайтове, които предлагат подобна информация, като искат заплащане за услугата. Някои от вносителите на автомобили също предлагат проверка на VIN-номера.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви