университет

Парламентът одобри създаването на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Предложението на Министерски съвет беше одобрено от всички комисии в парламента.

Факултетите, които обучават по специалности от регулираните професии, каквато е медицината, се разкриват с решение на НС, за разлика от другите, за които е нужно само положително становище от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в момента разполага с 4 факултета

– по технически, природни и обществени науки и по обществено здраве и здравни грижи. Има разкрити и департамент за чуждоезиково обучение и три колежа – Медицински, Технически и Колеж по туризъм. Намерението за нов медицински факултет е одобрено с решение на Академичния съвет на вуза преди година.

В новото основно звено ще се обучават студенти по специалност медицина в магистърска степен.

Академичният състав ще се състои от 54 души, разпределени в 9 катедри. В него ще се подготвят лекари за нуждите на региона – за системата на спешната, доболничната и болничната помощ, диспансерите, центровете за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина, пише в мотивите към проекта. В него е посочено още, че вузът разполага с необходимата материално-техническа база, а за провеждането на необходимата клинична практика на студентите от факултета университетът е предприел сключването на договори с УМБАЛ „Дева Мария“ и УМБАЛ – Бургас.

Бургаският университет е направил много инвестиции в последните години, има много добре оборудвана база, както и преподаватели, което е предпоставка за високо качество на обучението.

С одобряването на проекта, висшите училища, които обучават студенти по медицина, ще станат седем.

В момента това направление се предлага в четирите медицински университета в София, Варна, Плевен и Пловдив, както и в СУ и Тракийския университет в Стара Загора.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви