През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 96 жилищни сгради с 620 жилища в тях и с 59 278 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 45 други сгради с 66 722 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 30.9%, жилищата в тях – с 44.3%, а общата им застроена площ – с 49.2%. Наблюдава се спад при броя на разрешителните за строеж на други сгради с 29.7%, а при тяхната РЗП – с 14.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 5.9%, жилищата в тях – със 17.8%, а тяхната РЗП – с 16.5%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 54.5%, а на тяхната РЗП – с 3.4%.

През първото тримесечие на 2019 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 107 жилищни сгради с 613 жилища в тях и с 98 326 кв. м РЗП, и на 50 други сгради с 92 745 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 8.1%, а тяхната РЗП – с 26.3%, докато жилищата в тях са по-малко с 5.5%. Броят на започнатите други сгради намалява с 32.4%, а общата им застроена площ – с 13.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече със 17.6%, жилищата в тях – с 37.4%, а общата им застроена площ – със 103.9%.

Започнатите други видове сгради бележат ръст със 72.4%, а съответната им РЗП – с 49.5%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви