хакатон

Голямата награда за отбора-победител на тазгодишния Хакатон ще бъде обучителен курс по „Изкуствен интелект“ в Лабораторията по интелигентни системи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Тридневният форум, предназначен за хора с интереси в областта на софтуерна разработка, дизайн, информационни технологии и иновативни продукти, ще започне на 10 май в залите на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в к-с „Меден рудник“. Официалното откриване ще бъде точно в 17.00 часа.

Целта на тазгодишния Хакатон ще бъде „Създаване на приложения и игри за обучение и/или виртуална реалност“.

Поредното издание на Хакатон събира на едно място хора с интереси в областта на софтуерна разработка, дизайн, информационни технологии и иновативни продукти.

Целта на инициативата е да събере на едно място програмисти, дизайнери и предприемачи, които заедно да предложат концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване.

Организатори на Хакатон са Катедрите „Компютърни системи и технологии“ и „Компютърни и информационни технологии“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,

Студентският съвет към университета съвместно с Община Бургас, фирма „Технологика“, Иновационни Системи – Бургас,  Клъстер ИКТ Бургас, Фирма Кодифик, Професионална гимназия за Компютърно Програмиране и Инoвaции, Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ и Професионална гимназия по Електротехника и Електроника „Константин Фотинов“.

Амбицията на организаторите е събитието да стимулира прилагането на съвременните технологии в ежедневието на хората и живота в града.

Хакатонът ще има важен принос за развитие на ИТ общността в Бургас.

Допълнителните очаквани ефекти са сформиране на екипи от хора, които се допълват като знания и умения, и продължават работа по проектите след приключване на събитието.

Няма ограничение за използваните технологии, библиотеки, платформи и програмни езици.

Необходимо е екипите да предадат прототип на своя продукт, който да има поне една работеща функционалност или ясна концепция за приложение с частично написан изходен код. В последния ден на хакатона – неделя 12 май – участниците ще направят демонстрация на своите приложения пред жури.

Допустими участници са екипи от най-малко двама участника, които могат да се сформират както предварително, така и в началото на самия хакатон. Задължително е поне един човек от екипа да има познания по програмиране без значение нивото и опита в областта на софтуерни разработки.

За всички участници ще има награди, които са осигурени от спонсорите на събитието. Първите три проекта, оценени най-високо ще бъдат допълнително стимулирани с изненади от организаторите.

Критериите за оценка на приложенията са:

  • Оценка на идеята.
  • Работеща функционалност на приложението.
  • Начин на изпълнение, качество на програмния код и избрания подход.
  • Потребителски интерфейс.
  • Потенциал на приложението.

Ще бъдат предоставени насоки и идеи за приложения на тези участници, които нямат предварителна концепция за това, което биха желали да разработват.

Правила на хакатона:

Участниците могат да си изберат под какъв лиценз да бъде написания от тях код в рамките на хакатона – препоръчително е свободен лиценз.

Работата по проектите стартира с началото на хакатона.

Не се допуска участие с напълно или частично готови приложения, които са разработени преди хакатона.

Приложенията, които не са завършени и нямат работеща функционалност, също се представят на финалния ден и се оценява потенциала им и проблема, който решават.

Спонсорите и партньорите на събитието имат право да дават индивидуални награди на избрани от тях участници.

Хакатонът ще се проведе в залите на Професионална гимназия за Компютърно Програмиране и Инoвaции http://www.codingburgas.bg/ . Ще има осигурен достъп до помещението до 21:00 ч. в петък и събота, напитки,  интернет връзка и удобни места за работа на всички екипи.

Форма за регистрация за хакатона можете да намерите на адрес: http://hackathon.chemguide.info/registration.html

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви