Община Бургас изготви архитектурните проекти за възстановяване на автентичния културен облик на първите пет сгради по пешеходната зона „Алеко Богориди“. Четири от постройките се намират в участъка между улиците „Възраждане“ и „Михаил Лермонтов“, а петата е сградата на ул. „Антим I“ № 35. Неразделна част от проектната документация са обяснителна записка и количествено-стойностна сметка за предвидените за извършване ремонтни дейности и време за изпълнението им.

В момента се разработва график на изпълнение на строителните работи, тъй като Община Бургас ще ремонтира сградите поетапно. Очакванията са възстановителните дейности да започнат още през май като първа ще бъде постройката на ул. „Лермонтов“ № 26. Втора в списъка ще бъде сградата на ул. „Богориди“ № 10. Останалите три – „Богориди“ № 6, 8 и „Антим“ № 35, са паметници на културата и проектите за ремонт на старите им фасади са изпратени за съгласуване в Министерството на културата

Собствениците на сградите активно участваха в процеса на проектиране и подробно са запознати с проектите, като им е предоставена възможност за избор сами да извършат строителните работи по фасадите или общинското предприятие „Общински имоти“ да ги ремонтира, а те да възстановят вложените средства.

След като ремонтира емблематичния булевард „Богориди“ през 2018-та година, сега усилията на Община Бургас за насочени към връщане духа и архитектурния силует на стария Бургас, като възстанови занемарените улични фасади по най-пешеходната и туристическа централна улица „Алеко Богориди“ до Приморски парк, откъдето преминават хиляди туристи и гости на града всяка година

Освен фактa, че неремонтираните с години покриви и фасади нарушават общото възприятие и не се вписват в ансамбъла на градската среда, занемареното им физическо състояние носи опасност от падащи части от мазилки и други фасадни елементи, което застрашава живота и здравето на преминаващите в непосредствена близост до тях.

Причината, значителна част от сградите да са в лошо състояние, е възникналата в годините съсобственост, като част от собствениците са извън страната, което затруднява и прави невъзможно извършване на необходимите действия по направените предписания

Община Бургас е констатирала, че сградите се нуждаят от ремонт на фасадите, включващ мазилкова декорация, облицовки, покривни покрития, обшивки и др. При изпълнение на ремонтните работи цветовото решение на фасадите, растерът и детайлите на дограмата ще бъдат максимално съобразени с оригиналните характеристики на сградите и общия силует.

Всички дейности на Община Бургас по възстановяване на естетическите характеристики на уличните фасади на сгради в центъра на града са съобразени и с предвидените за ремонт сгради по „Богориди“ и „Александровска“, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2010 г.

В синхрон с Община Бургас, собственици на сгради по ул. „Богориди“ самостоятелно са предприели действия по изготвяне на проекти и ремонт. Собствениците на постройката, която се намира на ъгъла на ул. „Възраждане“ и „Богориди“, вече имат изработен проект и също ще стартират скоро време възстановителни дейности на фасадата на зданието.

В момента Община Бургас подготвя заданията за проектиране на следващите пет сгради по „Богориди“ и „Александровска“. Целта на общинската администрация е да приложи интегриран подход, с който чрез финансиране от различни източници да се получи общо и завършено архитектурно решение

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви