Oбщинa Бypгac щe пoeмe дълг в paзмep нa 900 000 лв. зa пpeдcтoящaтa peĸoнcтpyĸция нa Koнцepтнaтa зaлa „Πpoф. Ивaн Byльпe“ /филхармонията/. ОбС пoдĸpeпи пpeдлoжeниeтo нa ĸмeтa Димитъp Hиĸoлoв зa yчacтиe във финaнcиpaнeтo нa пpoeĸтa. Oщe 1 млн. лв. щe бъдaт ocигypeни oт Mиниcтepcтвoтo нa ĸyлтypaтa.

Физическото състояние на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“ към момента е лошо. Поради слягания на терена в годините, са се появили пукнатини по зидовете на сградата. Конструкцията е наблюдавана от специалисти от 2013 г. до момента, чрез поставяне на марки. Към 2017 г. процесите по нарушаване на конструктивната устойчивост на сградата са спрели. Освен конструктивните проблеми в сградата има редица течове от покрива, нарушена е целостта на подови настилки, общото състояние на всички лицеви материали е силно амортизирано.

За да продължи да изпълнява функциите си на културно-музикално средище, сградата се нуждае от цялостна реконструкция, която да засяга не само нейната фасада, но и подобряването на енергийните ѝ характеристики чрез изолация на стените. Промени ще бъдат направени и във вътрешната част на помещенията, зрителната зала и стълбището.

В началото на 2017 г. Държавна опера-Бургас е възложила и са изготвени енергийно обследване, техническо обследване, технически паспорт, архитектурно заснемане на сградата и инвестиционен проект за основен ремонт на Концертна зала.

Към настоящия момент, на основание на изготвения инвестиционен проект, Община Бургас е издала разрешение за строеж от 02.04.2019 г. и Държавна опера-Бургас е провела процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строително-ремонтните работи за обект “Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“.

Общите инвестиционни разходи за изпълнение на обекта и въвеждане на сградата в експлоатация към настоящия момент се изчисляват в размер на 1 900 000 лв., включващи всички допустими разходи за изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор за обект Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“.

Министерството на културата е изразило готовност за осигуряване на средства в размер на 1 000 000 лева за финансиране на част от дейностите по изпълнение на проекта. За останалата част от финансирането в размер на 900 000 лева Държавна опера-Бургас има възможност да кандидатства за отпускане на средства чрез кредит от финансова институция.

Съгласно взетото решение Държавна опера – Бургас поема задължението за цялостната координация, управлението и изпълнението на проект за Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“;. Освен това операта ще кандидатства за предоставяне на финансова помощ и сключи договор за отпускане на кредит под формата на нисколихвени дългосрочни заеми или дялови участия в градски проекти с фонда и/или организацията, предлагаща най-добрите финансови условия. Тя ще организира и всички необходими дейности за въвеждане на сградата в експлоатация, включително строителен и авторски надзор на обекта.

От своя страна Община Бургас поема задължението ежегодно да осигурява средства в бюджета си за субсидия на Държавна опера – Бургас в размер не по-малък от годишното задължение на Операта по договор за дългово финансиране за осъществяване на проект за Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“. Общият размер на одобрените субсидии не може да надвишава 900 000 лева за срока на договора за дългово финансиране. Също така общината ще осигури инвеститорски контрол, осъществяван по време на изпълнение на реконструкцията на концертната зала.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви