земята
Man holding an earth globe in his hands. Earth image provided by NASA.

Денят на Земята -22 април, е най-големият празник в света, отбелязван от над половин милиард хора. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата е да се обединят в защита на околната среда. Да си напомним, че майката Земя има нужда от нас –да я пазим, обичаме и най-важното –да не я променяме, защото и ние имаме нужда от нея.

За първи път 22 април се чества като Ден на Земята през 1970 година в САЩ и Канада.

След това през 1990 година започва да се чества като международен, а от 1993 година се отбелязва и в България. Мотото на инициативите за Деня на Земята 22 април –„В природата нищо не съществува само“, акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота.

Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и растения, които все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена.

Нашата планета има дар от природата на милиони биологични видове, които познаваме и обичаме, и много други, които предстои да бъдат открити. За съжаление

хората безвъзвратно нарушават баланса на природата

и в резултат на това светът е изправен пред заплаха от изчезване на видове, съизмерима със загубата на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видове в днешния свят е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожение и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко предизвикани от

натиска на човешката дейност:

изменение на климата, обезлесяване, загуба на местообитания, бракониерство, неустойчиво земеделие, замърсяване с пестициди са само част от причините,които могат да бъдат назовани.Бозайници, птици, влечуги, земноводни, насекоми и паякообразни, риби, ракообразни, корали и други животни и растения значително са намалели.

Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света.

Популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна. В същото време близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни дейности.

Ако не действаме сега, изчезването на видовете може да бъде най-трайното наследство на човечеството. Учените изчисляват, че ако се запазят сегашните темпове, в световен мащаб ще изчезват между 1 и 5 вида годишно, а много видове ще изчезват преди дори да научим за тях или за ползите, които те носят за планетата.

Информационната мрежа за Деня на Земята приканва хората да се присъединят към кампанията за защита на биологичните видове, чиито цели са:

Обучение и повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и причините и последствията от това явление.

Намиране на политически решения за защита на видове и техните местообитания.

Създаване на дейно глобално движение, което обхваща грижа за природата и нейните ценности.

Насърчаване на индивидуални действия като избор на хранителен режим и спиране на употребата на пестициди и хербициди.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви