Основно училище „Васил Априлов“ ще отбележи тържествено 60 години от създаването си на 22 април (понеделник) с поредица от празнични събития.

 

„Ние, от педагогическия състав, вярваме, че историята на едно училище е като историята на един народ, защото през класните стаи и учебни кабинети преминават поколение след поколение и отнасят по житейския си път онова, което са научили и на което са възпитани от своите учители“, заявяват преподавателите.

През годините в основното училище са работили много всеотдайни педагози, които са развивали активна учебна и обществена дейност. Голям е приносът и на родители и ученици за благоустрояване сградата на училището. В хода на 60 годишната му история се е създала и съхранила традицията всички, съпричастни с училищния живот хора, да дарят част от себе си за развитието и просперитета на училището.

В историята на едно училище има много светли дати и годишнини. Те са свързани с неговото откриване, даване име на училището, промяна в структурата, удостояване с високи правителствени награди, успешно представяне на възпитаниците му на състезателни изпити, спортни постижения и др.

За ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“, гр. Бургас ПЪРВА поред е учебната 1958/1959 година. Училището се помещава в I- ва и II- ра гимназии. Провеждат се обучение на две смени 9 паралелки. Директор на училището е Васил Ташков. Персоналът се състои от един Директор, един дружинен ръководител, 16 учители и 4 служители помощен персонал.

Сградата е построена през далечната 1939 г. и не е била предназначена за училище, през учебната 1960/1961 година, училището се премества в настоящата сграда, в която се помещава и до днес. През лятото на 2008 година в ОУ „Васил Априлов“ се прави ремонт на училищната сграда.

На 28 ноември 2012 година, в училище се открива ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ по проект, реализиран с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и съфинансиран от учебното заведение.

2015/2016 учебна година е направена реконструкция и модернизация на двора на училището и спортните площадки със средства от Общината и от бюджета на училището.

През лятото на 2017 година е направен цялостен ремонт на първия етаж с обновени, съвременни и модерни класни стаи за бъдещите първокласници.

Към днешна дата Основно училище „Васил Априлов“ е съвременно, модерно училище и едно от най-предпочитаните в града – „Ние сме като всички, но го правим най-добре!“. Нашите ученици се реализират почти на 100% след 7 клас в престижни училища и заемат челни места с резултатите си от Национални външни оценявания IV и VII клас .
Учителската ни колегия е от професионалисти, педагози с висока академична подготовка, а кредото ни е „Качествено образование“.

От 2017/2018 учебна година ОУ „Васил Априлов“ е иновативно училище.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 60 ГОДИНИ ОУ ,,ВАСИЛ АПРИЛОВ‘‘ – БУРГАС НА 22.04.2019г.

8.00ч. – в училище
I клас
– презентация за ОУ ,,Васил Априлов‘‘ – моето любимо училище
– викторина ,,Какво зная за Васил Априлов‘‘
II клас
– от книга ,,Детска съкровищница‘‘, създадена от учениците от 2 – ри клас – четене на стихотворения, есета и съчинения;
– рисунка на тема ,,Любимото мое училище‘‘
III клас
– прожекция на филм за историята на ОУ ,,Васил Априлов‘‘ – Бургас;
– изложба с макети ,,Минало, настояще и бъдеще на ОУ ,,Васил Априлов‘‘ – Бургас.
IV клас – Галерия на успеха ,,Достойни наследници на Васил Априлов.
– изготвяне на табла;
– презентации;
– рисунки.
10.00ч. – ,,Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене‘‘ – мероприятие във връзка с програмата за здравословно хранене на община Бургас за учениците от Начален етап;
11.00ч. – Ден на Природните науки ,,Защо, защо?‘‘ – за учениците от Прогимназиален етап.
14.30ч. – Тържествен педагогически съвет по повод 60 години ОУ ,,Васил Априлов‘‘ – Бургас.
18.00ч. – Тържествен концерт в залата на Държавна опера – Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви