Ремонтът на Културен дом на Лукойл Нефтохим ще започне през юни месец. Това стана ясно днес, по време на заседанието на Комисията по Транспорт към Общински съвет Бургас.

Строително-монтажните работи ще окажат влияние и върху работата на общинските съветници, които провеждат заседанията си именно в НХК. Ще се наложи те да се преместят в сградата на Казиното в Морската градина. Самият ремонт ще трае около година и 3 месеца

Самата зала на ОбС бе обновена преди 4 години, но останалата част от сградата има спешна нужда от ремонт. Част от Общинските съветници са запознати с работата в Казиното, защото в предишният мандат на ОбС, именно там бяха провеждани заседанията.

Припомняме, че Община Бургас е готова да изтегли заем чрез “Фонд за градско развитие“ за реконструкция, ремонт и обновяване на Културен дом на Лукойл Нефтохим. Кметът вече е входирал докладната в Общински съвет-Бургас

Максималният размер на дългосрочния дълг е е размер на 5 151 385 лева. Срокът за усвояване на кредита ще бъде до 18 месеца, източниците за погасяване на главницата ще са собствените бюджетни средства на общината. В момента сградата на НХК се стопанисва от ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

Проектът предвижда промени в обемно-пространствения образ на сградата, промени във функционалната схема и осигуряване на достъпна среда, промени свързани с Конструктивно укрепване на сградата, мерки за постигане на енергийна ефективност, ремонт на Зрителна зала, сцена и спомагателни пространства, както и ремонт и подмяна на съществуващи настилки, облицовки, инсталации и др.

Сградата е изграждана като културен дом. С реконструкцията и преустройството на сградата се цели преосмисляне на вътрешните пространства в нея, тяхното зониране, осъвременяване функционалността на помещенията, създаване на условия за достъпност до отделните обекти в сградата, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения

1 КОМЕНТАР

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви