Община Бургас е готова да изтегли заем чрез “Фонд за градско развитие“ за реконструкция, ремонт и обновяване на Културен дом на Лукойл Нефтохим. Кметът вече е входирал докладната в Общински съвет-Бургас, а общинските съветници трябва да кажат тежката си дума на заседанието в края на този месец.

Максималният размер на дългосрочния дълг е е размер на 5 151 385 лева. Срокът за усвояване на кредита ще бъде до 18 месеца, източниците за погасяване на главницата ще са собствените бюджетни средства на общината. В момента сградата на НХК се стопанисва от ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

Проектът предвижда промени в обемно-пространствения образ на сградата, промени във функционалната схема и осигуряване на достъпна среда, промени свързани с Конструктивно укрепване на сградата, мерки за постигане на енергийна ефективност, ремонт на Зрителна зала, сцена и спомагателни пространства, както и ремонт и подмяна на съществуващи настилки, облицовки, инсталации и др.

Сградата е изграждана като културен дом. С реконструкцията и преустройството на сградата се цели преосмисляне на вътрешните пространства в нея, тяхното зониране, осъвременяване функционалността на помещенията, създаване на условия за достъпност до отделните обекти в сградата, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения

Общата прогнозна стойност на проекта за реконструкция на сградата е в размер на 9 503 652 лева, като максималният размер на БФП е ограничен по инвестицонна програма до 4 019 217 лева. Допустимите разходи за финансиране чрез безвъзмездна помощ за обекти от „Културна инфраструктира“ са смо разходи за СМР, като в конкретният случай общата стойност надвишава допустимия размер не помощта.

1 КОМЕНТАР

  1. Дано се случи този ремонт.
    Тарикатите от Лукойл прехвърлиха сградата и се отърваха, но да се сетят, че трябва да се бръкнат в помощ за ремонта, няма.
    Те и данъци не плащат, горките.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви