обучение

Третокурсникът в Университет „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас Емил Маринов обучава учениците от четирите училища, които ще участват в първото издание на състезанието по роботика „ROBO CHALLENGE BURGAS“. Обучението е съвместно с Георги Георгиев от фирма „Технологика”. Университетът осигурява по един комплект от конструктора , с който ще се създават роботите, на четирите училища – Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Математическата гимназия, Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов” и Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника. В отборите са включени ученици от 8 до 12-ти клас.

Според регламента на състезанието,

комисия ще зададе вида на роботите непосредствено преди старта.

Отборите ще трябва да ги сглобят и да създадат софтуер, чрез който да ги управляват през телефоните си. В последния етап от играта лего роботите ще трябва да бутат предмет в слалом между 5 конуса, като се движат възможно най-бързо.
На по-късен етап на отборите ще бъдат предоставени безвъзмездно още 8 комплекта за конструиране на роботи, които ще бъдат ползвани от всички желаещи деца. Те са осигурени от Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас.

обучение

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас е един от петте университета в България, които участват в проект УНИТе

/Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01/. Основната цел на проекта е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Той е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие с одобрен бюджет от 29 781 882 лева. Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото.

Сотир Сотиров „Целта ни е да поддържаме интереса на децата в областта на информатиката и се надяваме те да продължат да се развиват в тази посока. Ще се радваме да станат наши студенти, да участват активно в развитието на Центъра за върхови постижения и да продължат това, което създаваме сега”, каза проф. д-р Сотир Сотиров – зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК в университета.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви