Поскъпване на тока от 1 юли поискаха и трите електроразпределителни дружества. Те внесоха заявленията си за новите цени в Комисията за енергийно и водно регулиране за третото тримесечие на 2019 г.

В случай че КЕВР одобри заявленията за цени на електроенергия, то дневната и нощна тарифи за битовите клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България биха се променили както следва:

• промяна на дневната тарифа с 4% от сегашните 0,17997 лв./кВтч. (без ДДС) на 0,18719 лв./кВтч. (без ДДС)
• промяна на нощната тарифа със 7,1% от сегашните 0,10226 лв./кВтч (без ДДС) на 0,10948 лв./кВтч. (без ДДС)

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 2,34 лв. с включен 20% ДДС, т.е. от 51,78 лв. на 54,12 лв.

Заявлението на мрежовата компания “Електроразпределение Юг” следва параметрите, заложени в Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. на КЕВР, което постави началото на текущия тригодишен регулаторен период, изтичащ през 2021 г. Заявлението отразява и процента на инфлацията.

Одобрението на заявените цени от страна на КЕВР ще осигури на компанията краен снабдител EVN България Електроснабдяване разходите, с които да изпълнява лицензионните си задължения за обслужването на над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България.

По отношение на заявлението за цени на EVN България Топлофикация от 1 юли 2019 г. компанията предлага цената на топлинната енергия да бъде 104,23 лв/МВтч. (без ДДС).

От ЧЕЗ за поискали най-голямо увеличение на тока – средно увеличение на цената на тока с 12%, като заявлението им предвижда дневната тарифа на електроенергията да се увеличи с 9%. Исканото повишаването на цената за битовите потребители от Енерго-Про е 1,7% по-скъп ток през деня и увеличение на нощната тарифа с 4,16%.

Предварителните заявки на Комисията за енергийно и водно регулиране бяха за максимално увеличение в рамките на инфлацията. Какво ще бъде окончателното решение стане ясно в края на юни.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

four × 4 =