Общинският съвет в Приморско се обедини против изграждане на ферми за черна мида и скариди. Реакцията дойде след инвестиционното намерение на бургаската фирма „Сий Лайф“ ООД.

Общинският съвет прие декларация против издаване на разрешително за предложението, тъй като ще повлияе негативно на туризма и поминъка на общината.

Документът, който се гласува по предложение на председателя на Общинския съвет Златина Тюлиева, ще бъде изпратен до Народното събрание, Министерски съвет, МОСВ, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район-Варна, областния управител на Бургас.

Кметът на Приморско д-р Димитър Германов отбеляза, че общината и обществеността от години водят битка срещу изграждане на мидени ферми.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

против издаването на разрешителни за монтаж на ферми за култивирана черна мида и ферми за скариди в акваторията на Черно море северно от гр.Китен и северозападно от гр.Китен, община Приморско

относно инвестиционно намерение на „СИЙ ЛАЙФ“ООД – гр.Бургас за монтаж на ферми за култивирана черна мида и ферми за скариди в акваторията на Черно море северно от гр.Китен и северозападно от гр.Китен, община Приморско.

Предвид защита интересите на местната общност , занимаваща се с туризъм и туристически услуги;

Предвид защита интересите на местните рибарски сдружения, прехранващи се с риболов;

Предвид защита на интересите на местните морски и яхт клубове;

Предвид защита интересите на община Приморско като екологично чиста туристическа дестинация;

Считайки,че акваторията на залива срещу гр.Китен е неподходящо място за монтаж на ферми за култивирана черна мида и ферми за скариди;

Ние,Общинските съветници от Общински съвет – Приморско, изразявайки становището на местната общност с настоящата Декларация изказваме своето становище:

1.Възразяваме срещу издаването на разрешителни за монтаж на ферми за култивирана черна мида и ферми за скариди в акваторията на Черно море северно от гр.Китен и северозападно от гр.Китен, община Приморско на „СИЙ ЛАЙФ“ООД – гр.Бургас.

2.Призоваваме Министерството на околната среда и водите на Република България, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район да откаже издаването на разрешително за ползване на воден обект Черно море в акваторията на залива срещу гр.Китен.

3.Призоваваме Народното събрание и Министерски съвет на Република България да предприемат законодателна инициатива за изменение на Закона за водите в посока активно участие на местната общност и местната администрация при издаване на разрешителни за ползване на воден обект.

Припомняме, че това не е първи случай, в който граждани и управляващи се противопоставят на изграждането на мидени ферми в Приморско. Виж още ТУК

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

1 + 15 =