Териториалното статистическо бюро – Югоизток обяви развитието на работната сила в област Бургас за миналата година. От данните става ясно, че през 2018 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас са 190.0 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 71.1% и се увеличава с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас през 2018 г. са 179.9 хил. души. Коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) е 67.4% и се увеличава с 2.6 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 10.1 хил. души. Коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 5.3% и намалява с 3.4 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас са 195.3 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 56.4% и остава непроменен в сравнение с 2017 година.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас през 2018 г. са 184.9 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 53.4% и се увеличава с 1.8 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Броят на заетите лица с висше образование е 49.5 хил., със средно – 108.1 хил. и с основно и по-ниско образование – 27.4 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 75.5%, за лицата със средно образование – 60.8% и за лицата с основно и по-ниско образование – 26.6%.

Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас през 2018 г. са 10.3 хиляди. Коефициентът на безработица (15 и повече навършени години) е 5.3% и намалява с 3.3 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви