университет

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас (Катедра „Екология и опазване на околната среда“) и Община Бургас организират конференцията „Да мислим екологично за бъдещето“. Тя ще се проведе на 20-22 март в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“. В нея ще участват ученици, студенти, учители и преподаватели. Тематичните направления на форума включват:

– Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда;

– Устойчиви и екологично чисти технологии;

– Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива;

– Биогорива;

– Метеорология и хидрология;

– Спътников мониторинг върху околната среда;

– Защитени територии; биологично разнообразие;

– Екологичен мониторинг;

– Мониторинг на храните;

– Управление на екологичните проекти;

– Екология на селското стопанство и промишлеността;

– Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;

– Управление и рециклиране на отпадъци;

– Обработка на отпадъците (заводи, сметища).

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили, ще бъдат връчени грамоти и награди.

За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи, могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда“ (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).