Докъде е стигнала процедурата по създаване на Единна информационна точка и спазват ли се предвидените срокове за въвеждането й в експлоатация. Този въпрос отправи народният представител от ГЕРБ Иван Вълков по време на изслушване в парламента на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения Росен Желязков. Темата бе свързана със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, който въвежда изискванията на Директива 2014/61 за създаване на Единна информационна точка.

„Платформата е важна за подобряване на инвестиционния климат у нас. Към момента планирането и изграждането на инфраструктура е свързано с административна тежест – попълване и подаване на много документи към различни институции. Този процес може да бъде улеснен с обобщаването на информацията на едно място. Платформата ще наложи правила и прозрачност, равни условия за всички инвеститори. Целта е да бъдат намалени и улеснени административните процедури за разполагане на мрежите и да бъде създадена по-добра координация на строителните и ремонтните дейности.“, коментира бургаският депутат

От отговора на министър Желязков стана ясно, че подготовката за стартиране на Единната информационна точка върви в срок, но допълнително ще се изискат още няколко месеца заради процедурни правила. Миналият месец представители на МТИТС представиха пред оператори на инфраструктура и експерти от администрациите тестова версия на ГИС-базираната платформа „Единна информационна точка“.

Иван Вълков поясни, че тя съдържа географски данни за съществуваща инфраструктура, като осигурява възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи. „На общините и бизнеса се гарантира елиминирането на допълнителни неоснователни разходи. Тази платформа ще покаже на практика какво е „обслужване на едно гише“, стъпка напред към електронното управление на ниво централна и местна администрация“, допълни Вълков

Базата данни ще обхваща пътища, летища, пристанища, жп линии, общински обекти, както и съоръжения и мрежи за производство и разпределение на газ, ток и топлоенергия. Порталът осигурява публичен достъп до електронен регистър за планираните и текущи дейности за разполагане и монтаж на инфраструктура и информация за предоставяне на права за съвместно ползване на инфраструктура. Приблизителната стойност на платформата е 2 млн.лв., като финансирането на европейския проект е по Оперативна програма „Добро управление“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви