Новоизбраните заместници на Административния ръководител – председател на Районен съд – Бургас встъпиха в длъжност.

Съдия Петя Георгиева поема ръководството на „Наказателното отделение“ на съдебната институция, а гражданският магистрат Силвия Петрова ще ръководи „Гражданско отделение“.

„Моите заместници са достойни магистрати и ще ръководим екипно Районен съд – Бургас, както досега“, каза съдия Асен Радев.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на свое заседание на 12.03.2019 г., назначи съдия Петя Георгиева, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и съдия Силвия Петрова, с ранг „съдия в ОС“, на длъжност „заместници на административния ръководител – заместник-председатели“ на Районен съд – Бургас.

Съдия Петя Георгиева е магистър по право от 1996 г. Има 23 години юридически стаж, от които 19 години в съдебната система. Владее английски език. Близо 4 години е работила като съдия в Районен съд – Несебър, до 2004 г., откогато е съдия в Районен съд – Бургас. Разглежда наказателни дела и винаги е получавала „много добри“ оценки при атестациите си от Върховния съдебен орган. С решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг „съдия в ВКС и ВАС“, от 13.12.2016 г.

Съдия Силвия Петрова завършва „Право“ през 2004 г. Има 14 години юридически стаж, от които 12 години в съдебната система. С решение на Съдийската колегия на ВСС, от 13.12.2016 г., е повишена в ранг „съдия в ОС“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

one × 1 =