хотел

През януари 2019 г. в област Бургас са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.4 хил., а на леглата – 5.0 хиляди.

В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а на леглата в тях намалява с 6.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през януари 2019 г., е 18.7 хил., или c 16.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 25.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 7.5% и в местата за настаняване с 3 звезди – със 7.3%.

През януари 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 49.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 27.2% – на българи.

В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 33.3% от нощувките на чужденци и 50.0% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 17.2 и 22.8% (фиг. 1).

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация – с 25.1%,

следват Обединено кралство – с 11.0%, Германия – с 8.9%, Турция – със 7.3% и Украйна – с 5.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2019 г. намаляват със 7.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 9.7 хиляди. От всички пренощували лица 15.7% са чужденци, като по-голямата част от тях (43.7%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.6 нощувки. Пренощувалите българи са 8.2 хил., като 49.3% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2019 г. е 13.0% като намалява с 2.4 процентни пункта в сравнение с януари 2018 година.

Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 15.4%,

следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 14.4%, и с 3 звезди – 8.9%.

Приходите от нощувки през януари 2019 г. са 987.6 хил., или с 6.4% по-малко в сравнение с януари 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите както от чужди граждани – с 8.5%, така и от български граждани – с 5.2%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви