Над 25 млн. лв. дава държавата за поддържане на пътищата в региона за 5 години

0
51

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществените поръчки за избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите 5 години. Както и досега обществените поръчки са по райони – Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район.

За Югоизточен район обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – ОПУ Бургас, с прогнозна стойност 25 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1121,699 км;

Обособена позиция № 2 – ОПУ Сливен, с прогнозна стойност 14 000 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 540,562 км;
Обособена позиция № 3 – ОПУ Стара Загора, с прогнозна стойност 20 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 802,964 км;
Обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол, с прогнозна стойност 13 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596,272 км.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 72 900 000 лв. без ДДС.

Офертите на кандидатите за поддържане на републиканските пътища в Югозападен, Южен централен и Югоизточен район се подават до 17:30 ч. на 8 април 2019 г. За Североизточен, Северен централен и Северозападен район кандидатите могат да подават оферти до 17:30 ч. на 11 април 2019 г.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here