В сравнение с останалите области на страната, по показател средна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 582 лв., а най-ниска – в областите Видин – 763 лв., Благоевград – 771 лв. и Кюстендил – 805 лв.

Вземайки предвид и средната заплата за страната, Бургас остава на 10-та позиция. От обобщените данни става ясно, че заплатите в областта са доста под средната за страната, която е 1 171 лв., а за Бургас средната е 976 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2018 г. намаляват с 9.0% спрямо края на септември 2018 г., като достигат до 111.3 хиляди. Наетите лица в частния сектор намаляват с 11.1% (до 83.9 хил.), а в обществения сектор – с 1.8% (до 27.4 хиляди).

В сравнение с декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 3.7%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 5.0%, докато в обществения сектор се увеличават с 0.4%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 6.3% и достига 976 лева. В обществения сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2018 г. с 5.9% (1 077 лв.), а в частния сектор – с 5.7% (943 лв.).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 3.9%, съответно в обществения сектор увеличението е с 6.0%, а в частния – с 3.1%

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви