строителство

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 74, а новопостроените жилища в тях са 414.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2018 г. 94.6% са със стоманобетонна конструкция и 5.4% с тухлена. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите намаляват с 14.0%, докато жилищата в тях се увеличават с 21, или с 5.3%

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (55.8%), следват тези с три стаи (18.4%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 1.9%

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 37 612 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2017 г. се увеличават с 16.8%. Жилищната площ също се увеличава (с 19.6%) до 24 025 кв. метра

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 81.9 кв. м през четвъртото тримесечие на предходната година на 90.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви