Общинският съветник от ПП ГЕРБ Георги Дракалиев е отправил питане до общинската администрация за приходите от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Отговор той трябва да получи на предстоящата сесия на Общински съвет-Бургас в края на този месец.

Дракалиев пояснява, че в началото на всяка календарна година, Общински съвет – Бургас приема бюджета на общината, неразделна част от който е и Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. В тази Програма се съдържат описани имотите, които през съответната година общината има намерение да предложи за продажба, да закупи или да предостави в управление

Според него приходите от тази дейност са една много важна част от годишните собствени приходи на община Бургас и поради тази причина той настоява да получи отчет за последните три години.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви