Районирането от 2018 г. при приема за първи клас се запазва. В зависимост от постоянния или настоящ адрес на детето, както и от времетраенето на местоживеенето, децата са разпределени в 4 групи.Виж ТУК

Заявления за постъпилите в учебните заведения се подават от 13-ти до 23-ти май 2019 г. Резултатите за първо класиране ще бъдат обявени на 3.06. на ел. страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение. Самото записване ще става в рамките на седмица – от 5-ти до 11-ти юни.

Два дни по-късно, на 13.06., ще бъдат обявени свободните места след първо класиране.
Дава се възможност на родителите на неприетите деца да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 14-ти до 20.06.

Второто класиране се извършва на 26.06., а записването е от 27.06. до 3.07.

На 8.07. ще бъдат обявени свободните места след второ класиране.

Предимствата за прием в първи клас се ползват при подаване на регистрация.

Има и допълнения към основните критерии. 18 точки носят за дете, завършило подготвителна група в избраното училище, 16 – за трайни увреждания над 50%, 14 – за дете с един или двама починали родители. Дете, чиито брат или сестра, над 12-г. възраст към датата на подаване на заявление, са ученици в избраното училище получава допълнително 12 т. Други 10 са за дете от многодетно семейство, дете със СОП и дете-близнак получават по 1 точка бонус.

Подобни са изискванията и за прием в ясли и градини.

Наредбата за прием вече е обсъдена и одобрена от постоянните комисии към ОбС. Очаква се формалното й приемане на сесия в края на месеца.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви