Създадена е междуведомствена работна група, която в двумесечен срок трябва да разгледа проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в парламентарния контрол. Тя пое ангажимент да информира народните представители за резултатите от работата на групата.

В състава на групата са представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Дирекцията за национален строителен контрол, министерствата на околната среда и водите и на туризма. Те трябва да направят прецизен анализ на всички случаи. Важна задача пред експертите за решаване на проблема с дюните и тяхното опазване като природно богатство е да се даде определение на това дали са природно образувание или са терен.

Министърът запозна депутатите с предприетите действия по последните сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по морето. Съставени са актове за установяване на административни нарушения до строителя и лицето, упражняващо строителен надзор на обект „Курортен комплекс Алепу вилидж“ в община Созопол. Относно строителството на територията на къмпинг „Градина“ от възложителя е деклариран отказ от реализирането му. При извършена допълнителна проверка на 29.01.2019 г. е установено, че изкопът на строежа е засипан и теренът е изравнен.

Пред медии министър Аврамова добави, че

експертите ще трябва да направят анализ на законодателството и да излязат с предложения за промени. Целта е всички заедно да се погрижим Черноморието да запази всички природни дадености и най-вече това, което хората искат – чувствителните зони край плажовете да останат девствени и незастроени.

По-голяма част от дюните са в частни имоти. В периода 2006 – 2007 г. те са връщани като земеделски земи, включително и чрез т.нар. заменки. Част от тях са сменили предназначението си и вече са част от урбанизирана територия, с разрешително за строеж. По окрупнени показатели, ако държавата реши да изкупи всички зони и да ги отчужди, ще са необходими над 1 млрд. лв., потвърди министърът. И обърна внимание, че за отчуждаване е необходима експертна оценка на вещи лица. Нека да попитаме българските граждани искат ли в пясъците на Черноморието да изтече една магистрала и искат ли над 1 млрд. лв. да бъдат дадени за изкупуване на тези терени, каза тя. Всеки един терен трябва да бъде изследван в неговата специфика и да има решение за всеки конкретен случай, тъй като са различни.

По отношение на имота на плаж „Корал“ Аврамова обясни, че е неоправдано от терен от 40 дка да се отчуждят 100 кв. м дюни, защото останалата част от него остава с възможност за строеж. Тя напомни, че за него от 2014 г. има заповед на МОСВ за спиране на строителството, която не е отменена и е потвърдена от ВАС, така че в момента там не може да се строи. Не са стартирали никакви процедури по екологичното законодателство, за да се получи разрешение за отпадане на тази заповед.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

nineteen − thirteen =