Няколко часа, след като в Бургас стартира информационната кампания и подписка за избираеми кметове на райони в Бургас, инициирана от ИК „За развитие на местната демокрация“, общински съветници от ГЕРБ отправиха питане по темата до Димитър Николов, кмет на Община Бургас

Към него те са отправили 7 въпроса по темата, като настояват и за устен отговор на предстоящата общинска сесия в края на този месец

Ето какви са те:

1. Какви са изискванията за въвеждане на районно деление на големите градове?

2. Ако се въведе районно деление следва ли всеки район /районен кмет/ да има своя администрация и тя как се структурира?

3. Районният кмет разполага ли със самостоятелен бюджет, първостепенен или второстепенен разпоредител ли е с него?

4. При съществуващата обща численост на структура на администрацията, одобрен с решение на общински съвет – Бургас на проведена сесия на 22.01.2019 г.по колко служители работят във всеки център за административни услуги /ЦАУ/, в какви направления, обслужват ли съставните селища в общината, в какви сгради и работни помещения осъществяват служебните си задължения?

5. Ако се изгради отделна районна администрация за всеки район ще се наложи ли увеличаване на числеността на персонала и как това ще се отрази на бюджета, като средства за работни заплати, оборудване на нови работни места?

6. Има ли и нормативни изисквания за числеността на служителите в отделните структурни звена?

7. Ако трябва да се назначат допълнително нови служители, община Бургас разполага ли с необходимите работни места, като сграден фонд, работни помещения и оборудване?

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви