С нов проект Община Бургас иска да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Докладната на кметът Димитър Николов вече е входирана в Общински съвет-Бургас

Проектът има за цел да изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове

Общият размер на проектното предложение за Община Бургас по настоящата схема е 568 007 лева, като размера на безвъзмездната финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е определен на база 241 броя на лицата от целевата група, получаващи здравно-социални услуги.

Администрацията иска да възложи изпълнението на мобилната интегрирана социално-здравна услуга на външен доставчик на социални услуги. Общински съвет трябва да даде съгласие за осигуряване на финансов ресурс в размер до 200 000 лева за осигуряване на устойчивост на дейностите по процедурата

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви