ПСФК „Черноморец Бургас“-АД отнесе глоба от 3 000 лв. Те са наложени по две дела срещу дружеството за неизплатени заплати.

През септември 2018 г.е издадено наказателно постановление от директора на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева. Тя е за неизплатени заплати на няколко работници и служители в дружеството от април 2015 до юни 2018 г.

Наложената глоба от 5000 лева, според инспекцията по труда, е средният размер, предвиден от Кодекса на труда. Действително неотстраняването на допуснатото нарушение е довело до забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, което неминуемо засяга правата на работниците и служителите и ги лишава от средства за съществуване. Независимо от това съдът счита, че размерът на санкцията е неоснователно завишен, тъй като не съответства на тежестта на извършеното деяние. В производството пред съда не са събрани доказателства за други нарушения и наличие на отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което размерът на наложената имуществена санкция е намален от 5000 лева до предвидения минимум от 1500 лева.

Със същите мотиви съдът намалява още една санкция от 5 000 лв. на 1 500 лв., наложена на дружеството за неизплатени заплати от февруари до юни 2018 г., на друг работник.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви